Jak szybko się rozwieść? Sprawdź na tata po rozwodzie
Porady

Jak się rozwieść w dwadzieścia minut?

Z uwagi na liczne, otrzymywane od Was pytania postanowiłem wyjaśnić jak to jest możliwe, że rozwiodłem się w 22 i pół minuty. Wiele małżeństw boryka się z rozwodem przez naprawdę długi okres, przeżywając nerwówkę i stres przy każdej, kolejnej rozprawie. Rozwód nie musi być uciążliwy, może trwać krótko, nie niosąc ze sobą rozgoryczenia. Należy się jednak do tego przygotować.

Czym jest rozwód?

Aby się rozwieść należy mieć ku temu przesłanki, aby zaś je mieć, należy wiedzieć czym ten rozwód jest. Opisuje to Art. 56. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W całym artykule najważniejsze jest pięć słów: „[…] nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia […]”

Zupełny i trwały rozkład pożycia

Najważniejszym zadaniem małżonków, chcących szybko zerwać więzi małżeńskie, jest udowodnienie przed sądem stałego, nieodwracalnego rozpadu małżeństwa. Cóż to takiego oznacza? Rozkład jest zupełny, gdy między małżonkami nie istnieje więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Jest on również zupełny, gdy utrzymują się niektóre elementy wspólnej więzi gospodarczej (np. wspólna działka, mieszkanie, dom, albo kredyt). Należy jednak mieć na uwadze, że rozstrzygnięcie tej kwestii może być niemożliwe do osiągnięcia na pierwszej rozprawie.

Z pewnością nie jest zupełny, jeśli pomimo braku więzi gospodarczych i duchowych następują sporadyczne stosunki fizyczne.

Dobro wspólnych małoletnich dzieci

Chcąc szybko zerwać więzi małżeńskie należy przed sądem udowodnić, że dzieci mają zapewnione dobro. Niestety, a może i stety dobro dzieci nie zostało zdefiniowane ustawowo. Z tego powodu nie można jednoznacznie stwierdzić, iż orzeczenie rozwodu będzie zgodne z dobrem dziecka. Co za tym idzie, każda sprawa oceniana jest indywidualnie. Sąd może uznać, że rozwód będzie sprzeczny z dobrem dziecka, jeśli doprowadzi do osłabienia więzi z rodzicem, z którym dziecko nie będzie mieszkało. Może również uznać, iż rozwód będzie zgodny z dobrem małoletniego, jeśli przykładowo kłótnie między małżonkami negatywnie wpływały na jego rozwój.

Winny małżonek

Jeśli jedynie winny małżonek żąda rozwodu, zgodnie zasadą rekryminacji rozwód nie jest dopuszczalny. Bywają od tego pewne odstępstwa o czym mówią ostatnie słowa §3. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego dzieje się między innymi wtedy, gdy małżeństwo nie posiadało dzieci, mężczyzna wyprowadził się i mieszka z kobietą, z którą posiada potomstwo. Dla dobra tychże dzieci sąd może orzec rozwód, pomimo braku zgody małżonki.

Jak szybko się rozwieść?

Należy odnaleźć w sobie siłę do porozumienia. Zamiast wywlekać sprawy przed sądem warto wznieść się na wyżyny, schować dumę do kieszeni i się dogadać. Ten ostatni raz. Zacznijmy jednak od kwestii formalnych:

Pozew

Najważniejszym warunkiem sprawnego rozwodu jest złożenie w sądzie poprawnie napisanego pozwu rozwodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, wnioskami, oświadczeniami etc. W pozwie należy opisać przesłanki, które doprowadziły do całkowitego, trwałego i nieodwracalnego rozpadu pożycia (o tym dole strony). Napisanie pozwu przez prawnika nie jest obowiązkowe. Pozew jak najbardziej można sporządzić samodzielnie. Jednak należy pamiętać o wymogach pisma składanego do urzędu, które opisuje Art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Opłata

Kolejną ważną sprawą jest prawidłowe opłacenie pozwu. Ile kosztuje rozwód? W chwili pisania tego postu opłata stała za pozew wynosi 600 zł. Wpłaty można dokonać zarówno w kasie sądu jak i przelewem na rachunek bankowy. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek obu małżonków, bez orzekania o winie, po uprawomocnieniu się wyroku połowa opłaty od pozwu (300 zł) zostanie zwrócona przez sąd powodowi, bądź powódce. Tym samym przechodzimy do kolejnego punktu

Brak orzekania o winie

To znacząco przyspiesza proces. Brak orzekania o winie, eliminuje cały okres podczas, którego sąd musi ustalić małżonka winnego rozpadowi związku. Dzięki temu oszczędza się zarówno czas, jak i pieniądze, a trzysta złotych na ziemi nie leży.

Brak podziału majątku w postępowaniu rozwodowym

Jeśli zależy nam, aby przeprowadzić szybki rozwód należy znaleźć wspólny język i podzielić majątek zgodnie u notariusza. Jeśli między małżonkami nie występuje zgoda co do podziału majątku nikt nie powiedział, że podział ten ma być prowadzony przy postępowaniu rozwodowym. Równie dobrze można przeprowadzić równoległe postępowanie w sprawie podziału.

Zgoda małżonków co do rozwodu

Duma, honor i wyniosłość do kieszeni. Zachowajmy klasę w ostatnim etapie trwania małżeństwa. Dogadajmy się między sobą. Przecież wystarczą chęci, aby to uczynić.

22 i pół minuty

Jak to zrobiłem, że u mnie trwało to tak szybko? Wspólnie z byłą żoną napisaliśmy pozew (mimo, iż to ona była powódką), w którym staraliśmy się udowodnić stały, nieodwracalny rozpad małżeństwa. Opisaliśmy przyczynę rozpadu, oraz udowodniliśmy, że nie łączy nas więź:

  • gospodarcza – nie mieszkaliśmy już razem, nie mieliśmy wspólnych zobowiązań, podział majątku wykonaliśmy między sobą, nie angażując sądu
  • duchowa – kontakt utrzymywany był jedynie w temacie Marcela. W celu ustalania spotkań, dzielenia się spostrzeżeniami wychowawczymi, prezentów, zabaw, etc.
  • fizyczna – o tym nie muszę pisać 😉

Dodatkowo opisaliśmy fakt opłacania przeze mnie alimentów, miejsce w którym Marcel będzie mieszkał itd. Krótko mówiąc w pozwie rozwodowym opisaliśmy nasze życie tak, jakby już było po rozwodzie.

Po tym jak pozew został złożony w sądzie napisałem odpowiedź na pozew. W odpowiedzi na pozew podtrzymałem wszystko co opisane zostało w pozwie, wyraziłem zgodę co do rozwodu, oraz dodałem kilka faktów potwierdzających słuszność rozwodu, tak aby przesłanki były wystarczające do orzeczenia na naszą korzyść, czyli jak najszybciej.

Na samej rozprawie opisaliśmy wszystko co było w pozwie. To wystarczyło. Grunt to się dogadać i być zgodnym, bo jak już wiecie rozwód nie jest zły.

Please follow and like us:
error

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Google+